Kolumna

Smatrate li da je uvođenje vjeronauka u vrtiće nepotrebno?

Rezultati
  • Ne samo nepotrebno već i štetno jer potencira podjele od najmlađe dobi.   231 (80%)
  • Potrebno je, da djeca od malih nogu nauče prave vrijednosti u životu.   59 (20%)
Vrati se na glasanje